19.2. (12:39h)
Kenttänauhoitus Alkovin edestä
/ Field recording in front of Alkovi


---
24.2. (15:52h)
Kuivuneiden agaven lehtien käsittelyä
/ Handling of dried agave leaves


---
5.3. (13:06h)
Fast Tracker ohjelmalla 90-luvun puolessa välissä tehty piano loop, soitettu tilassa puhelimen kaijuttimien kautta. / Piano loop made with Fast Tracker during mid 90's, played inside the space thru a mobilephone speakers.


---
16.3. (14:13h)

Jani Purhonen vieraili ja soitti "t.mp3" tiedoston (n. vuodelta 2002) puhelimeltaan. Purkkapussi peitti kaiutinosaa lisäresonaation saavuttamiseksi. Jani soitti myös nahkatakin narahduksia.

Jani Purhonen visited and played "t.mp3" file (app. from 2002) thru his phone. Extra resonance was created with a bubblegum bag covering the phone. Jani also played squeaks from a leather jacket.


---
21.3.

Appu Jasu

korkeahiilihappoinen kivennäisvesi vaaleansinisessä lasissa, sellon jousi, hartsi, kivi, both.mp3-äänitiedosto soitettuna älypuhelimella, mikrofonin tuulisuoja (synteettistä karvaa) älypuhelimen päällä /

Highly carbonated mineral water in a light blue glass, cello bow, rosin, rock, both.mp3 sound file played with a smartphone, microphone wind cover (artificial fur) over the smartphone


---
3.4.

Rasmus Östling

"2 x 12 kpl 12 sekunnin tila-äänityksiä. Ovi auki ja kiinni." /

"2 x 12 pcs. 12 second room sounds. Door both open and closed."


---
7.4.

J. Koho

digitaalinen synteesi
resonoivat lasipinnat
värisevä ilma ja
tilan heijasteet

digital synthesis
resonating glass surfaces
vibrating air and
the reflections of the space

---

13.4.

Marja Ahti

Viisi äänitystä metallirakenteiden kantamasta äänestä ikkunakehyksissä ja sähkökaapeissa, kronologisessa jonossa ja ristiinhäivytettynä.

Five recordings of structure-born sound in metal window frames and switchboards chronologically sequenced with slight crossfade.